دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 1-92 (پیاپی: 66) 

مقاله پژوهشی

کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) در کاهش کلیفرم پساب خروجی لاگون هوادهی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قم

صفحه 2-9

رامین نبی‌زاده؛ کاظم ندافی؛ فروغ واعظی؛ محمد خزایی؛ مرتضی صفدری


عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی‌هوازی در تصفیه شیرابه

صفحه 10-18

سیدرضا محتشمی؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی


بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز

صفحه 46-55

محمد پروین نیا؛ غلامرضا رخشنده‌رو؛ پرویز منجمی


یاداشت‌ فنی

بررسی اثر مداخله‌ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

صفحه 77-81

عباس رضایی؛ محمدتقی قانعیان؛ سیدجمال‌الدین هاشمیان؛ غلامرضا موسوی؛ قادر غنی‌زاده


مطالعه آزمایشگاهی کاربرد پلیمر معدنی آلومینیم در حذف کدورت از آب

صفحه 82-86

آوید بنی‌هاشمی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ منوچهر نیک‌آذر