توضیحات داوران

خط مشی مجله آب و فاضلاب  درخصوص داوری و بررسی توسط همردیفان علمی

 1- شرط لازم برای انتشار یا عدم انتشار هر مقاله دریافت دو داوری مثبت یا دو داوری منفی است. سردبیر و دبیران تخصصی  مجله خود می تواند داور باشد.

2- هرگاه سردبیر یک داوری مثبت و یک داوری منفی برای مقاله ای دریافت کند، داوری سوم، ضرورت خواهد یافت.

3- مقاله ای که برای بار دوم تسلیم مجله می شود باید تمام مراحل بررسی و داوری را مجدداً طی نماید. منظور از مقاله تسلیمی برای بار دوم مقاله ای است که قبلاً توسط مجله  رد شده و نویسنده آن را اصلاح و بازنگری نموده و مجدداً برای مجله ارسال نموده است. در این مورد، سردبیر مختار است که مقاله را به داوران قبلی یا دبیر تخصصی ارسال نماید یا داوران جدید انتخاب کند. برای آن که مقاله ای برای بار دوم داوری شود، نویسنده باید آن را براساس نظرات داوران قبلی اصلاح نموده باشد.

4- مقاله مشروط (تحت بررسی مجدد)، مقاله ای است که دو داوری مثبت دریافت کرده و به این شرط پذیرفته شده است که بازنگری های توصیه شده در آن اعمال شود و مقاله اصلاح شده برای داوری و بررسی نهایی به دفتر مجله  ارجاع شود. مقاله مشروط می تواند پذیرفته تلقی شود مشروط بر آن که یک داوری مثبت توسط سردبیر یا داوران قبلی بر آن انجام شود. اگر این داوری منفرد منفی باشد، مقاله به دو داوری مثبت برای پذیرش نهایی نیاز خواهد داشت. مقاله تحت بررسی مجدد در صورتی رد خواهد شد که نویسنده مقاله را به صورت مورد درخواست داوران اصلاح و بازنگری نکرده باشد، یا مطالب جدیدی به آن افزوده باشد که دارای کیفیت مقبول تلقی نشود، یا غلط ها و اشکالات جدید در آن وارد شده باشد. سردبیر موظف است که با نویسندگان مقالات یا یادداشت های رد شده ای که داوری مجدد می شوند رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

5- هرگاه مقاله ای خارج از حوزه تخصصی مجله تلقی شود، به لحاظ ساختار زیر معیار باشد یا محتوای آن به لحاظ تخصصی مناسب نباشد، می توان مقاله را برای بررسی و داوری نپذیرفت. در این صورت، مقاله باید همراه با یک نامه که در آن دلایل عدم پذیرش مقاله ذکر شده است به نویسنده  عودت داده شود.

6- تعداد داوری های مثبت یا منفی برای پذیرش یا رد یادداشت های فنی مشابه مقررات مقاله است. به طور کلی خط مشی واحدی بر مقاله و یادداشت فنی اعمال می شود.

7- نام داوران نزد نویسندگان فاش نمی شود، بنابراین بهتر آن است که در صورت امکان از نگارش دستی نظرات داوری پرهیز شود تا از افشای هویت داور از طریق دستخط وی جلوگیری شود. برگه های داوری باید با نام و امضای داور به دفتر مجله ارسال شود و این وظیفه کارشناسان مجله  است که نام داور را پیش از ارسال به نویسنده از آن خذف کنند.

8- محتوای یادداشت سردبیر و نیز گفت و گو در مجله در حوزه مسئولیت سردبیر است مگر آن که وی مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار کند.

 اسامی اساتیدی که در مجله آب و فاضلاب در داوری مقالات همکاری داشته‌اند، به شرح زیر است:

                   
  لیست داوران در سال 1400  
  ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان Publons  
  1 احمد ابریشم‌چی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر مجله آب و فاضلاب Publons  
  2 آزاده احمدی سایر ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان Publons  
  3 امیررضا احمدی مطلق سایر ایران تهران مدیر دفتر طرح وساخت  و مشاور مدیرعامل- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس    
  4 عباس اخوان سپهی دانشیار ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال Publons  
  5 سید سعید اسلامیان استاد ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان    
  6 علی اکبر اصغری نژاد   ایران تهران گروه شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو    
  7 حسن اصلانی استادیار ایران تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز    
  8 کوشیار اعظم واقفی سایر ایران تهران مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور    
  9 عباس افشار استاد ایران تهران استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت تحریریه مجله آب وفاضلاب Publons  
  10 محمود اکبری استادیار ایران کاشان دانشگاه کاشان- گروه مهندسی عمران    
  11 محمدجواد امامی اسکاردی سایر ایران تهران محقق- دانشگاه تهران    
  12 محمد جواد امیری استادیار ایران تهران دانشگاه تهران    
  13 هاشم امینی سایر ایران اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان    
  14 حسین ایمانی جاجرمی دانشیار ایران تهران دانشگاه تهران    
  15 علی آذری استادیار ایران تهران Tehran University of Medical Sciences, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, Iran    
  16 سماء آزادی سایر ایران کیش پژوهشگر در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش    
  17 بیتا آیتی دانشیار ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست    
  18 بهنام باریک بین سایر   بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند    
  19 سید ناصر باشی ازغدی استادیار ایران مشهد استادیار، دانشکده محیط زیست و عمران، موسسه آموزش عالی خاوران    
  20 یاسر باقری استادیار ایران تهران استادیار    
  برنامه ریزی و توسعه اجتماعی  
  21 رضا براتی رشوانلو سایر ایران تهران دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران    
  22 سید مهدی برقعی سایر ایران تهران تهران -دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت    
  23 امید بزرگ حداد سایر ایران کرج دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی کرج    
  24 علی بزرگی امیری دانشیار ایران تهران دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران    
  25 محمد علی بقاءپور استادیار ایران شیراز دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شیراز    
  26 محمد علی به نژادی استاد ایران تبریز مدیر کل پژوهش/گروه شیمی،  واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران    
  27 جمیل بهرامی استادیار ایران سنندج عمران- کردستان    
  28 محمدعلی بهنژادی استاد ایران تبریز مدیر کل پژوهش / دانشگاه آزاد اسلامی تبریز    
  29 بیژن بینا استاد ایران اصفهان استاد دانشگاه اصفهان، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  30 محسن پادروند دانشیار ایران مراغه دانشگاه مراغه    
  31 غلامرضا پازوکی استادیار ایران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر    
  32 حسن پاسالاری   ایران تهران      
  33 علی پورکریمی استادیار ایران فسا دانشگاه آزاد فسا - گروه عمران    
  34 مسعود تابش استاد ایران تهران استاد، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  35 مسعود تجریشی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  36 فاطمه ترابی دانشیار ایران تهران دانشیار    
  37 جواد ترکاشوند سایر ایران تهران دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  38 ایوب ترکیان سایر   تهران تهران-دانشگاه صنعتی شریف-مرکز آب و انرژی    
  39 حسن تقی پور استاد ایران تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت    
  40 آرا تومانیان دانشیار ایران تهران سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا، تهران، تهران، ایران    
  41 نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد استاد ایران اهواز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز    
  42 علی جعفری مربی ایران خرم‌آباد عضو هیئت علمی  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان    
  43 محمد رضا جلیلی قاضی زاده استادیار ایران تهران هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، دانشکده عمران، آب و محیط زیست Publons  
  44 شروین جمشیدی استادیار ایران اصفهان عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان    
  45 کاوه حریری اصلی استادیار ایران رشت دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) -گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، مشاور مدیر عامل آبفای استان گیلان    
  46 امیر حسام حسنی دانشیار ایران تهران تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات    
  47 سعید حسین زاده استاد ایران شیراز گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشکاه شیراز    
  48 سید ابوالحسن حسینی سایر ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف    
  49 علی حقیقی دانشیار ایران اهواز دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز    
  50 علی اکبر حکمت زاده استادیار ایران شیراز دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه  صنعتی شیراز    
  51 ضحی حیدرنژاد سایر ایران تهران گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران-ایران.    
  52 گرشاسب خزائنی استادیار ایران تهران گروه عمران، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب    
  53 محمد خزائی استادیار ایران همدان گروه مهندسی بهداشت محیط/دانشگاه علوم پزشکی همدان.    
  54 محمد داودآبادی سایر ایران تهران کارشناس ارشد مالی    
  55 کامران داوری استاد ایران مشهد دانشگاه فردوسی مشهد    
  56 هادی دهقانی سایر   تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت    
  57 عماد دهقانی فرد استادیار ایران تهران استادیار    
  58 مهدی دینی استادیار ایران تبریز عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
  59 احمد راشکی دانشیار ایران زابل گروه پاتوبیولوژی دانشگاه زابل    
  60 مسعود راهبری سی سخت استادیار ایران گچساران گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران    
  61 طاهر رجایی     قم دکتری عمران آب- محیط زیست، استادیار گروه عمران دانشگاه قم    
  62 تیمور رحمانی دانشیار ایران تهران دانشیار - اقتصاد نظری    
  63 یوسف رشیدی   ایران تهران استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    
  64 عبدالله رشیدی مهر آبادی استادیار ایران تهران استادیار گروه مهندسی عمران – آب و فاضلاب، دانشکده آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور_دانشگاه شهید بهشتی    
  65 روشنک رضایی کلانتری استاد ایران تهران تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت    
  66 عباس روزبهانی دانشیار ایران تهران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران    
  67 بنفشه زهرایی سایر   تهران تهران-دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه عمران- مسئول روابط بین الملل و روابط عمومی    
  68 منصور زیبایی استاد ایران تهران استاد    
  69 علی اکبر زینتی زاده استاد ایران کرمانشاه گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران    
  70 سید حسین سجادی‌فر سایر ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار    
  71 جابر سلطانی استادیار ایران تهران استادیار گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران    
  72 منصوره سلیمانی دانشیار ایران تهران دانشیار دانشگاه امیرکبیر    
  73 مجید سلیمانی ساسانی استادیار ایران تهران استادیار - ارتباطات اجتماعی    
  74 احمد شانه‌ساز زاده استادیار ایران اصفهان دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل    
  75 سید احمد رضا شاهنگیان سایر ایران تهران دانشجوی دکترا؛ دانشکده فنی- دانشکده عمران- دانشگاه تهران    
  76 اکبر شیرزاد استادیار ایران ارومیه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه    
  77 کریم شیعتی سایر ایران تهران تهران  - مهندسین مشاور یکم    
  78 مهدی صادقی شاهدانی استاد ایران تهران تهران- بزرگراه چمران-پل مدیریت - دانشگاه امام صادق- دانشکده اقتصاد    
  79 سهیلا صادقی فسائی     تهران دانشیار    
  80 ستار صالحی استادیار ایران تهران گروه مهندسی عمران، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران    
  81 سید رحیم صانعی فرد دانشیار ایران ارومیه گروه ریاضی دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه آزاد ارومیه    
  82 محمد حسین صداق استادیار ایران استهبان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان    
  83 محمد حسین صرافزاده دانشیار ایران تهران دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - دانکشکده مهندسی شیمی    
  84 بابک صفاری   ایران   http://ase.ui.ac.ir/~b_saffari    
  85 حمیدرضا صفوی استاد ایران اصفهان استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران Publons  
  86 علی صنایعی استاد ایران اصفهان آب و فاضلاب استان اصفهان    
  87 علی محمد صنعتی استادیار ایران بوشهر استادیار- دانشگاه خلیج فارس    
  88 ناصر طالب بیدختی استاد ایران شیراز استاد، دانشگاه شیراز، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  89 علی طالبی     یزد عضو هیئت علمی دانشگاه یزد    
  90 عطاءالله طالعی زاده دانشیار ایران تهران مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران    
  91 مسعود طاهریون استادیار ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران    
  92 مهدی طغیانی   ایران   http://ase.ui.ac.ir/~m.toghyani    
  93 حامدرضا ظریف صنایعی سایر ایران شهرکرد دانشگاه شهرکرد- دانشکده مهندسی عمران    
  94 جهانگیر عابدی کوپایی استاد ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب    
  95 محمد جواد عابدینی سایر   شیراز شیراز - خ زند - دانشکده مهندسی شماره 1 - بخش مهندسی راه ، ساختمان ومحیط زیست    
  96 محسن عباسی دانشیار ایران بوشهر دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی    
  گروه مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس  
  97 محمدصادق عباسیان سایر ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف    
  98 حمیدرضا عباسیان جهرمی استادیار ایران تهران استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی    
  99 قهرمان عبدلی استاد ایران تهران دانشگاه تهران    
  100 جعفر عبدی استادیار ایران شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود/عضو هیئت علمی    
  101 محمد عزیزی پور استادیار ایران اهواز گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز    
  102 شهریار عصفوری دانشیار ایران بوشهر هیئت علمی دانشکده پتروشیمی دانشگاه خیلج فارس، بوشهر    
  103 علی اکبر عظیمی استادیار ایران تهران استادیار بازنشسته دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب    
  104 رضا علی زاده دانشیار ایران تبریز دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند    
  105 محمود علی محمدی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط    
  106 حسین علیزاده استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران    
  107 امین علیزاده سایر ایران مشهد دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی    
  108 سعید علیمحمدی استادیار ایران تهران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست    
  دانشگاه شهید بهشتی  
  109 ساره عماری اللهیاری استادیار ایران تهران دانشکده مهندسی هسته ای - دانشگاه شهید بهشتی- تهران    
  110 میترا غلامی سایر ایران تهران استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  111 مجتبی فاضلی استادیار ایران تهران استاد پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی    
  112 محمد فاضلی   ایران تهران بهشتی    
  113 محمدرضا فدائی تهرانی استادیار ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف- مرکز تحقیقات تحقیقات بیو شیمی    
  114 مهدی فرزادکیا سایر ایران تهران استاد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ، ایران    
  115 شکوفه فرهمند   ایران اصفهان http://ase.ui.ac.ir/~sh.farahmand    
  116 مهرزاد فیلی زاده استادیار ایران شیراز دانشگاه شیراز    
  117 شهناز قاسمی استادیار ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف    
  118 زهرا قاسمی سایر ایران نور دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، بندرعباس    
  119 علی اصغر قانع سایر   تهران آب و فاضلاب کشور    
  120 محمد کارآموز استاد ایران تهران استاد، دانشگاه تهران ، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  121 عبدالرضا کبیری سامانی دانشیار ایران اصفهان عضو هیأت علمی/ اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران    
  122 حامد کتابچی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران    
  123 ایوب کریمی جشنی سایر   شیراز شیراز - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی - بخش مهنسی عمران    
  124 مسعود کیهانیان استاد آمریکا Davis Professor Emeritus Publons  
  125 محمدحسین گلمحمدی استادیار ایران اصفهان استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان    
  126 میلاد لطیفی سایر ایران تهران دانشگاه تهران    
  127 وحید ماجد استادیار ایران تهران دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران    
  128 شهرزاد مالکی استادیار ایران فسا دانشگاه فسا    
  129 محمود محمدرضاپورطبری دانشیار ایران ساری دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه مازندران    
  130 داود محمودزاده سایر ایران تهران دانش آموخته دکتری، رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران    
  131 نیازمحمد محمودی دانشیار ایران تهران پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ    
  132 محمد مهدی محمودی استادیار ایران تهران استادیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران    
  133 امیرحسین محوی استادیار ایران تهران تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت    
  134 کاوه مدنی استاد انگلستان London Faculty of Natural Sciences, Centre for Environmental Policy, Imperial College London    
  135 رضا مرندی دانشیار ایران تهران گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.    
  136 محمد مسافری استاد ایران تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت    
  137 همایون مطیعی دانشیار ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده آب و محیط و زیست    
  138 آرتمیس معتمدی استادیار آمریکا   Guest Research    
  139 رامتین معینی دانشیار ایران اصفهان هیات علمی دانشگاه اصفهان    
  140 بهرام ملک محمدی دانشیار ایران تهران دانشگاه تهران    
  141 افشین ملکی دانشیار ایران سنندج مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان    
  142 پرژنگ منجمی استادیار ایران فسا دانشگاه فسا    
  143 امیر منصوری زاده استادیار ایران گچساران گروه مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران    
  144 سید غلامرضا موسوی استاد ایران تهران دانشکده بهداشت-دانشگاه تربیت مدرس    
  145 ابوالقاسم مهدوی مزده دانشیار ایران تهران دانشیار - اقتصاد نظری    
  146 حجت میان آبادی استادیار ایران   دانشگاه هلند    
  147 حمیدرضا ناصری دانشیار ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین - معاون اجرایی و برنامه ریزی    
  148 سیمین ناصری استاد ایران تهران استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  149 حسین نایب مربی ایران تهران گروه آب و فاضلاب، دانشکده آب عمران و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    
  150 غلام رضا نبی بیدهندی استاد ایران تهران تهران-دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست    
  151 علی اصغر نجف پور استادیار ایران مشهد عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی    
  گروه مهندسی بهداشت محیط و معاون پژوهشی  
  دانشکده بهداشت  
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
  152 شهرام نظری استادیار ایران اردبیل گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خلخال    
  153 سارا نظیف استادیار ایران تهران دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران    
  154 محمد حسین نیک سخن دانشیار ایران تهران دانشگاه تهران    
  155 منوچهر وثوقی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی Publons  
  156 مهدی هادی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست    
  157 هستی هاشمی نژاد استادیار ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان    
  158 آزاده همتی استادیار ایران تهران دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز    
  159 عبدالحسین همتی سراپرده استادیار ایران کرمان دانشکده مهندسی نفت-دانشگاه شهید باهنر کرمان    
  160 بهنام هوشیاری استادیار ایران تهران شرکت مهندسی تصفیه پیشرفته پارس    
  161 مجتبی یگانه سایر ایران تهران گروه مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  162 محمود یوسفی سایر ایران تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  163 علی یوسفی استادیار ایران اصفهان استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان    
  164 حبیب ا... یونسی استاد ایران نور استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور