توضیحات داوران

خط مشی مجله آب و فاضلاب  درخصوص داوری و بررسی توسط همردیفان علمی

 1- شرط لازم برای انتشار یا عدم انتشار هر مقاله دریافت دو داوری مثبت یا دو داوری منفی است. سردبیر و دبیران تخصصی  مجله خود می تواند داور باشد.

2- هرگاه سردبیر یک داوری مثبت و یک داوری منفی برای مقاله ای دریافت کند، داوری سوم، ضرورت خواهد یافت.

3- مقاله ای که برای بار دوم تسلیم مجله می شود باید تمام مراحل بررسی و داوری را مجدداً طی نماید. منظور از مقاله تسلیمی برای بار دوم مقاله ای است که قبلاً توسط مجله  رد شده و نویسنده آن را اصلاح و بازنگری نموده و مجدداً برای مجله ارسال نموده است. در این مورد، سردبیر مختار است که مقاله را به داوران قبلی یا دبیر تخصصی ارسال نماید یا داوران جدید انتخاب کند. برای آن که مقاله ای برای بار دوم داوری شود، نویسنده باید آن را براساس نظرات داوران قبلی اصلاح نموده باشد.

4- مقاله مشروط (تحت بررسی مجدد)، مقاله ای است که دو داوری مثبت دریافت کرده و به این شرط پذیرفته شده است که بازنگری های توصیه شده در آن اعمال شود و مقاله اصلاح شده برای داوری و بررسی نهایی به دفتر مجله  ارجاع شود. مقاله مشروط می تواند پذیرفته تلقی شود مشروط بر آن که یک داوری مثبت توسط سردبیر یا داوران قبلی بر آن انجام شود. اگر این داوری منفرد منفی باشد، مقاله به دو داوری مثبت برای پذیرش نهایی نیاز خواهد داشت. مقاله تحت بررسی مجدد در صورتی رد خواهد شد که نویسنده مقاله را به صورت مورد درخواست داوران اصلاح و بازنگری نکرده باشد، یا مطالب جدیدی به آن افزوده باشد که دارای کیفیت مقبول تلقی نشود، یا غلط ها و اشکالات جدید در آن وارد شده باشد. سردبیر موظف است که با نویسندگان مقالات یا یادداشت های رد شده ای که داوری مجدد می شوند رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

5- هرگاه مقاله ای خارج از حوزه تخصصی مجله تلقی شود، به لحاظ ساختار زیر معیار باشد یا محتوای آن به لحاظ تخصصی مناسب نباشد، می توان مقاله را برای بررسی و داوری نپذیرفت. در این صورت، مقاله باید همراه با یک نامه که در آن دلایل عدم پذیرش مقاله ذکر شده است به نویسنده  عودت داده شود.

6- تعداد داوری های مثبت یا منفی برای پذیرش یا رد یادداشت های فنی مشابه مقررات مقاله است. به طور کلی خط مشی واحدی بر مقاله و یادداشت فنی اعمال می شود.

7- نام داوران نزد نویسندگان فاش نمی شود، بنابراین بهتر آن است که در صورت امکان از نگارش دستی نظرات داوری پرهیز شود تا از افشای هویت داور از طریق دستخط وی جلوگیری شود. برگه های داوری باید با نام و امضای داور به دفتر مجله ارسال شود و این وظیفه کارشناسان مجله  است که نام داور را پیش از ارسال به نویسنده از آن خذف کنند.

8- محتوای یادداشت سردبیر و نیز گفت و گو در مجله در حوزه مسئولیت سردبیر است مگر آن که وی مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار کند.

 اسامی اساتیدی که در مجله آب و فاضلاب در داوری مقالات همکاری داشته‌اند، به شرح زیر است:

                   
  لیست داوران در سال 1401  
  ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی Publons  
  1 احمد ابریشم‌چی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر مجله آب و فاضلاب Publons  
  2 محمد حسن احرام پوش سایر ایران یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد -دانشکده بهداشت Publons  
  3 آزاده احمدی دانشیار ایران تهران دانشیار دانشگاه شهید بهشتی Publons  
  4 آرش ادیب سایر ایران اهواز دانشگاه چمران اهواز- دانشکده فنی و مهندسی Publons  
  5 محسن اربابی دانشیار ایران تهران عضو هئیت علمی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط    
  6 مهدی ارجمند استادیار   تهران هیئت علمی    
  7 زهرا اسدگل            
  8 علی اسدی دانشیار ایران زنجان هیئت علمی / گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان    
  9 سید سعید اسلامیان استاد ایران   دانشگاه صنعتی اصفهان    
  10 عباس افشار استاد ایران تهران استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت تحریریه مجله آب وفاضلاب Publons  
  11 محمود اکبری استادیار ایران   دانشگاه کاشان- گروه مهندسی عمران    
  12 محمدجواد امامی اسکاردی سایر ایران   محقق- دانشگاه تهران    
  13 هاشم امینی سایر ایران اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان    
  14 علی آذری استادیار ایران Tehran Ph. D, Tehran University of Medical Sciences, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, Iran, Author ID: 56366698100 Publons  
  15 سماء آزادی سایر ایران   پژوهشگر در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش    
  16 بیتا آیتی دانشیار ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست Publons  
  17 سوسن باقری   ایران        
  18 رضا براتی رشوانلو سایر ایران تهران دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران    
  19 مهدی برجسته   ایران        
  20 علی بهنامی مربی ایران   دانشکده علوم پزشکی مراغه    
  21 بیژن بینا استاد ایران اصفهان استاد دانشگاه اصفهان، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  22 محسن پادروند دانشیار ایران   دانشگاه مراغه    
  23 حسن پاسالاری   ایران        
  24 محمد حسن پنجه شاهی       دانشگاه تهران    
  25 علی پورکریمی استادیار ایران   دانشگاه آزاد فسا - گروه عمران    
  26 مسعود تابش استاد ایران تهران استاد، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  27 مسعود تجریشی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب    
  28 جواد ترکاشوند سایر ایران   دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  29 طاهره تقی زاده فیروزجایی استادیار ایران شاهرود گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. Publons  
  30 افشین تکدستان دانشیار ایران اهواز اهواز- دانشگاه  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط    
  31 امیر حسین جاوید سایر     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- مدرس دانشکده محیط زیست و ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی    
  32 علی اصغر جاوید پرور            
  33 نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد استاد ایران   استاد دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Publons  
  34 مهرداد چراغی دانشیار ایران همدان دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان    
  35 کاوه حریری اصلی استادیار ایران رشت دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) -گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، مشاور مدیر عامل آبفای استان گیلان    
  36 حسین حسن پور درویشی دانشیار ایران تهران دانشیار گروه مدیریت منابع آب واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی    
  37 حامد حسنلو سایر ایران تهران مرکز مطالعات راهبردی و آموزش/وزارت کشور    
  38 امیر حسام حسنی دانشیار   تهران تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات    
  39 مریم حسنی زنوزی استادیار ایران   آب و محیط زیست، مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران    
  40 مجید حسین زاده استادیار ایران   دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران    
  41 مرجان حسینی سایر ایران   دکتری عمران/ دانشگاه تهران    
  42 سید مهدی حسینی استادیار ایران   دانشگاه فناوری نوین آمل    
  43 علی اکبر حکمت زاده استادیار ایران   دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه  صنعتی شیراز Publons  
  44 امیرحسین حمیدیان استادیار     دانشگاه تهران    
  45 ضحی حیدرنژاد سایر ایران   گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران-ایران.    
  46 امیر خجسته نژاد   کانادا   Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University du Quebec a Montreal, Canada Publons  
  47 عباس خدابخشی دانشیار ایران شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده بهداشت-گروه مهندسی بهداشت محیط    
  48 سعیدرضا خداشناس استاد ایران مشهد عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد    
  49 حسن خرسندی دانشیار ایران ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط    
  50 آرش دالوند سایر ایران   دانشگاه    
  51 محمد درویش متولی استادیار ایران   گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران    
  52 حسین دلاوری امرئی استادیار ایران   دانشگاه بجنورد    
  53 علی دهنوی استادیار ایران اصفهان استادیار    
  54 عبدالله رشیدی مهر آبادی استادیار ایران تهران استادیار گروه مهندسی عمران – آب و فاضلاب، دانشکده آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور_دانشگاه شهید بهشتی Publons  
  55 عباس روزبهانی دانشیار ایران   پردیس ابوریحان دانشگاه تهران    
  56 بردیا روغنی سایر ایران تهران دانشگاه تهران، پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی عمران    
  57 علی اکبر زینتی زاده استاد ایران   گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران    
  58 سهیل سبحان اردکانی استاد ایران   گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان    
  59 جابر سلطانی استادیار ایران نهران استادیار گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران    
  60 زهرا سلطانیان زاده استادیار ایران        
  61 محمد سلطانیه سایر ایران   دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی Publons  
  62 منصوره سلیمانی دانشیار ایران تهران دانشیار دانشگاه امیرکبیر    
  63 محمد شاکرخطیبی استادیار ایران   دانشگاه علوم پزشکی تبریز    
  64 سید احمد رضا شاهنگیان سایر ایران تهران دانشجوی دکترا؛ دانشکده فنی- دانشکده عمران- دانشگاه تهران    
  65 احمد شرافتی دانشیار ایران   دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی    
  66 محمود شفاعی بجستان استاد ایران اهواز استاد گروه سازه های آبی ، دانشکده مهندسی غلوم آب دانشگاه چمران اهواز،    
  67 تکتم شهریاری استادیار     دانشگاه تهران    
  68 مهربان صادقی استاد ایران شهرکرد استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد    
  69 ستار صالحی استادیار ایران تهران گروه مهندسی عمران، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران Publons  
  70 حمیدرضا صفوی استاد ایران اصفهان استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران Publons  
  71 عبدالرحیم صلوی تبار سایر ایران تهران مشاور مدیرعامل/مهندسین مشاور مهاب قدس    
  72 علی محمد صنعتی استادیار   بوشهر استادیار- دانشگاه خلیج فارس    
  73 مهدی ضرغامی سایر   تبریز تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران    
  74 ناصر طالب بیدختی استاد ایران شیراز استاد، دانشگاه شیراز، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب    
  75 انسیه طاهری سایر ایران اصفهان دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط    
  76 مسعود طاهریون استادیار ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران    
  77 حامدرضا ظریف صنایعی سایر ایران   دانشگاه شهرکرد- دانشکده مهندسی عمران    
  78 جهانگیر عابدی کوپایی استاد ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب    
  79 مجید عباسپور استاد ایران تهران تهران- خ آزادی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک    
  80 جعفر عبدی استادیار ایران   دانشگاه صنعتی شاهرود/عضو هیئت علمی Publons  
  81 علی اکبر عظیمی استادیار ایران تهران استادیار بازنشسته دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب    
  82 میترا غلامی سایر ایران تهران استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  83 علی فاتحی زاده استادیار ایران   دانشگاه اصفهان- دانشکده بهداشت    
  84 علی فخرایی مربی ایران شیراز گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه شیراز    
  85 سعید فدایی استادیار ایران        
  86 محمدرضا فدائی تهرانی مربی ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف- مرکز تحقیقات تحقیقات بیو شیمی    
  87 مهدی فرزادکیا سایر ایران   استاد،گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ، ایران    
  88 مرتضی فقیهی استادیار ایران   گروه شیمی و فرآیند - پژوهشگاه نیرو    
  89 کامران قاسم زاده دانشیار ایران   گروه مهندسی شیمی، دانشکده انرژی های تجدید پذیر، دانشگاه صنعتی ارومیه    
  90 شهناز قاسمی استادیار ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف Publons  
  91 الهام قائمی سایر ایران   دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران    
  92 مرجان قنبریان استادیار ایران   گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود    
  93 محمد کارآموز استاد ایران تهران استاد، دانشگاه تهران ، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب Publons  
  94 اسداله کریمی دانشیار ایران   دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، ایران    
  95 محمد رضا کلائی دانشیار ایران تهران هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب    
  96 مسعود کیهانیان استاد آمریکا Davis Professor Emeritus Publons  
  97 محمدحسین گلمحمدی استادیار ایران اصفهان استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان    
  98 میلاد لطیفی سایر ایران تهران دانشگاه تهران    
  99 محمود محمدرضاپورطبری دانشیار ایران   دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه مازندران    
  100 فرزانه محمدی سایر ایران   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Publons  
  101 نیازمحمد محمودی استاد ایران تهران استاد تمام گروه محیط زیست پژوهشگاه  رنگ    
  102 نادر مختارانی استادیار   تهران تهران-بزرگراه آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست    
  103 علی مریدی استادیار ایران   2- استادیار، گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران    
  104 ایمان مصلحی سایر ایران تهران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    
  105 گلشن مظلوم استادیار ایران   عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران    
  106 فریبرز معصومی دانشیار ایران   دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده عمران-دانشیار گروه مهندسی عمران    
  107 رامتین معینی دانشیار ایران اصفهان هیات علمی دانشگاه اصفهان    
  108 امیر منصوری زاده استادیار ایران   گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران    
  109 حسین موحدیان عطار استاد ایران اصفهان اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط ومرکز تحقیقات محیط زیست Publons  
  110 سید فرهاد موسوی استاد   سمنان استاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان    
  111 حجت میان آبادی استادیار ایران   دانشگاه هلند    
  112 پگاه نخجیرگان سایر ایران تهران دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  113 تورج نصرآبادی دانشیار ایران   دانشگاه تهران    
  114 سارا نظیف استادیار   تهران دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران Publons  
  115 ابوالفضل نعیم‌آبادی استادیار ایران نیشابور دکتری بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی    
  116 محسن نوروزی استادیار ایران   دانشگاه خلیج فارس بوشهر    
  117 ناهید نویدجوی سایر ایران ارومیه کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه    
  118 آزاده همتی استادیار ایران تهران دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز    
  119 منوچهر وثوقی استاد ایران تهران استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی Publons  
  120 محسن وزیری استادیار ایران آبادان شرکت پالایش نفت آبادان، آبادان، ایران    
  121 بهمن یارقلی سایر     موسسه اصلاح نهال و بذر- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- بخش آبیاری    
  122 سهیلا یغمایی استاد     دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی و نفت شیمی    
  123 مجتبی یگانه سایر ایران   گروه مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  124 عباس یوسف پور مربی ایران تهران کارشناس پژوهشگاه نیرو    
  125 محمود یوسفی سایر ایران   دانشگاه علوم پزشکی ایران    
  126 حبیب ا... یونسی استاد ایران نور استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور Publons