اهداف و چشم انداز

اهداف مجله :

مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب دستاوردهای پژوهشی اصیل در موضوعات مربوط به آب و فاضلاب را با داوری به صورت مقالات علمی منتشر می‌کند. این مجله رسانه‌ای است برای تبادل یافته‌ها و اندیشه‌های نو پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دانش و فناوری آب و فاضلاب و تحلیل و ارائه پاسخهای مبتکرانه به چالشهای مدیریت پایدار آب شهری.

تأکید مجله آب و فاضلاب بر مدیریت جامع آب در محیط‌های شهری در قالب مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز است. از اینرو، علاوه بر موضوعات و مسائل رایج آب و فاضلاب شهری که حاصل اندرکنش سیستم‌های فیزیکی، انسانی و طبیعی در محیط شهری است، به اندرکنش این سیستم‌های شهری با سیستم‌های خارج از محیط شهری در سطح حوضه آبریز نیز توجه دارد.

 

موضوعات کاری مجله :

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، لکن محدود به آنها نمی‌شود:

* مدیریت تأمین آب شهری و روستایی (منابع متعارف و غیرمتعارف)

* مدیریت تقاضای آب شهری (آب به حساب نیامده، شیوه‌های صرفه‌جویی آب، بازچرخانی آب، ...)

* هیدرولوژی شهری (روانابها و سیلابهای شهری، اکوهیدرولوژی، ...)

* فرآیندها (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)، تکنولوژی‌ها و استراتژی‌های تصفیه آب شرب و تصفیه فاضلابهای شهری، روستایی و صنعتی

* کاربرد تکنولوژی‌های نوین مثل بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب

* مدیریت توزیع آب شهری و جمع‌آوری رواناب و فاضلاب شهری

* مدل‌سازی ریاضی (شبیه‌سازی و بهینه‌سازی) فرآیندها و سیستم‌های آب و فاضلاب

* مسائل بهداشت عمومی مرتبط با آب و فاضلاب

* استفاده دوباره از فاضلاب (اثرات محیط زیستی ، مخاطرات بهداشتی، ...)

* مدیریت لجن حاصل از تصفیه آب و فاضلاب (جا‌به‌جایی و نگهداری، تصفیه، دفع و استفاده مجدد)

* راهبری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب

* مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (جمع‌آوری داده‌ها، پایش، تحلیل داده‌ها، انتشار)

* استانداردها، مقررات، استراتژی‌ها و سیاست‌های مربوط به مدیریت آب و فاضلاب

* برنامه‌ریزی و طراحی با حساسیت آب شامل تحلیل اندرکنش‌های سیکل آب شهری با برنامه ریزی و زمین آرایی شهری

شیوه‌های جامع حل مسائل و چالشهای مدیریت پایدار آب شهری و کنترل آلودگی آب

* امور فرهنگی مدیریت جامع آب (امور آموزشی اعم از آموزش شخصی و عمومی، نقش مردم در صرفه جویی و حفاظت کیفی آب، آب و اخلاق، آب و مذهب)

* حکمرانی آب Water Governance (قانونگذاری، فرم و وظایف سازمانی، مشارکت مردمی، تأمین اعتبارات مالی، شراکت بخش دولتی و خصوصی، قیمت‌گذاری آب، عدالت اجتماعی، رفع مناقشات و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به مدیریت آب و فاضلاب)

* اثر تغییر اقلیم مدیریت آب شهری.

* پدافند غیر عامل در سامانه‌های آب و فاضلاب

 

 هیئت تحریریه مجله مسئول سیاستگذاری مجله است. مسئولیت بررسی مقالات ارائه شده به مجله بر عهده سردبیر، دبیران تخصصی و هیئت تحریریه مجله است.

 

دسترسی آزاد

 مجله آب و فاضلاب از رویه دسترسی آزاد پیروی می‌کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله‌های منتشر شده و پذیرفته شده آن وجود ندارد.

 

داوری مجله

 فرایند داوری در مجله آب و فاضلاب بر همتراز خوانی استوار است و در این مجله داوری به شیوه پنهان دوطرفه انجام می‌شود.

 

هزینه داوری، پذیرش و پردازش مقاله

 نویسنده مقاله مبلغ 8500000 ریال در دو مرحله بابت مشارکت در هزینه انجام داوری و هزینه پذیرش و پردازش برای مقالات پژوهشی

و مبلغ 450000 ریال برای مقالات یادداشت فنی، پرداخت می‌نماید.

 

کپی رایت

 نویسنده مقاله در مجله آب و فاضلاب حق کپی و باز نشر و استفاده از مقاله خود را داراست. نویسنده مجاز به حفظ و انتشار محتویات مقاله خویش می‌باشد. همچنین نویسنده موظف است کلیه ضوابط مجله شامل رعایت حق نویسندگان همکار، ترتیب انتشار نام آنها، تکمیل فرم موافقت‌نامه انتشار و تعهد به اصیل بودن مقاله ارسالی را رعایت کند. فرم کپی رایت را از اینجا دریافت نمایید.

 

پایگاه‌های نمایه کننده

 

                                                         این مجله در پایگاههای زیر نمایه می شود:

DOAJ (Directory of open access Journals)

Google scholar

(ISC)

CABI (Center for Agriculture and Biosciences)

CAS A Division of the AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Membership of COPE (Committee on Publication Ethics)

Copernicus (Index Copernicus) 

civilica.com

magiran

SID

Index (Research Bib) Academic Resources