هزینه داوری و پذیرش مقالات

پیرو مصوبه هیئت تحریریه مجله و با توجه به بخشنامه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ابلاغ میزان هزینه دریافتی از نویسندگان برای داوری و پذیرش مقالات علمی، به اطلاع می‌رساند از ابتدای آذرماه 1402، هزینه داوری مقالات، به 3000000 ریال و هزینه پذیرش مقالات پژوهشی هم 5500000 ریال (مجموعاً 8500000 ریال) و همچنین هزینه پذیرش مقالات یادداشت فنی نیز1500000 ریال (مجموعاً 4500000 ریال) تعیین شد.