هزینه داوری و پذیرش مقالات

پیرو مصوبه هیئت تحریریه مجله و با توجه به بخشنامه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ابلاغ میزان هزینه دریافتی از نویسندگان برای داوری و پذیرش مقالات علمی، به اطلاع می‌رساند از ابتدای مردادماه، هزینه داوری مقالات، به 2500000 ریال و هزینه پذیرش مقالات پژوهشی هم 4000000 ریال (مجموعاً 6500000 ریال) و همچنین هزینه پذیرش مقالات یادداشت فنی نیز1000000 ریال (مجموعاً 3500000 ریال) تعیین شد.