مشاوران علمی و داوران محترم همکار مجله آب و فاضلاب در سال 1401 معرفی شدند .

مشاوران علمی و داوران محترم همکار مجله علمی - پژوهشی آب و فاضلاب در سال 1401 معرفی شدند. بدون تردید  همیاری، حمایت و تاثیرگذاری ارزشمند و عالمانه همکاران ارجمند مجله آب و فاضلاب ضامن پیشرفت و موفقیت در انجام وظایفی است که بر عهده مجله می‌باشد.

 

اسامی مشاوران علمی و داوران محترم همکار مجله علمی آب و فاضلاب