راهنمای نویسندگان

 شرایط پذیرش مقاله در مجله

 مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، آمادگی دارد تا دستاوردهای پژوهشی محققان در زمینه‌های مرتبط با علوم و مهندسی آب و فاضلاب و رشته‌های وابسته به آن را در قالب مقالات علمی منتشر کند.

مجله آب و فاضلاب مجله علمی است که در آن امکان انتشار مقالات به زبان‌های فارسی و انگلیسی وجود دارد. هیئت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می‌نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تایید باشد، برای داوری ارسال می‌شود. داوری در این مجله به صورت دو طرف گمنام (Double Blind Review) انجام می‌شود. در این روش هم نویسندگان و هم داوران گمنام هستند. در این مرحله، مقاله به منظور واریز وجه درخواستی به نویسندگان برگردانده می‌شود.

 هزینه بررسی، پذیرش و پردازش

هزینه بررسی، پذیرش و پردازش مقاله در مجله آب و فاضلاب 850 هزار تومان است که در دو مرحله دریافت می‌شود. در مرحله اول پس از بررسی اولیه مقاله و حصول اطمینان از تناسب مقاله ارسالی با موضوعات مجله و ... برای کمک به جبران بخشی از هزینه‌های داوری مقالات و انتشار مقاله، نویسندگان محترم مبلغ 300 هزار تومان پرداخت می‌نمایند و در مرحله بعد چنانچه مقاله مورد پذیرش قرار گیرد، بقیه مبلغ درخواستی به شرح زیر به حساب مجله واریز می‌شود:

 

  • مقاله کامل شامل 8 تا 12 صفحه، مبلغ 550 هزارتومان،
  • یادداشت فنی بین 4 تا 6 صفحه مبلغ 150 هزارتومان،
  •  

  دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاله

 تعداد صفحات مقاله کامل در حدود 12 صفحه و یادداشت فنی بین 4 تا 6 صفحه قابل انتشار است.

مدارک مورد نیاز ارسال مقاله

- فایل ورد مقاله بدون نام نویسندگان، که محل شکل‌ها و جداول را در متن مشخص کرده است اما شکل‌ها و جداول در انتهای متن ارائه می‌شود.

- فایل PDF مقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا و محتویات مقاله است و شکل‌ها و جدول‌ها در جای خود جانمایی شده‌اند.

فایل مشخصات نویسندگان

- فایل فرم تعهد نامه (کپی رایت) که شامل نامه‌ای است که نویسندگان با مضمون تعهد ارسال مقاله فقط به مجله آب و فاضلاب تهیه می‌کنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار است منتشر شود، توسط نویسنده مسئول ارسال می‌نمایند (نمونه این نامه که در قسمت تعهد نامه نمایش داده شده است، در زمان ثبت مقاله در قسمت نامه به سردبیر نیز قابل رویت است) .

 این فایل از اینجا نیز قابل دریافت است.

 

فایل تعارض منافع  فرم تعارض منافع، توافق نامه‌‌ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏‌کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. این فایل توسط نویسنده مسئول تکمیل، امضا و ارسال می‌شود.

فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید.

 

  نرم‌افزار حروفچینی : نرم‌افزار ورد

عنوان مقاله :

کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از 15 واژه تجاوز نمی‌کند.

نام نویسنده (گان) :

 به همان ترتیبی که در مقاله منتشر می‌شود، در یک فایل جداگانه به طور کامل آورده می‌شود. عناوین دانشگاهی نویسنده (گان) به ترتیب نویسنده ..: مرتبه علمی، گروه ...، دانشکده ...، دانشگاه ...، شهر، کشور نشان داده می‌شود.

 ثبت اسامی تمامی نویسندگان به همراه پست الکترونیکی و اطلاعات تماس ایشان در سامانه الزامی است. با توجه به سیستم الکترونیک مجله، مقاله مستقیماً برای داور ارسال می‌‌شود، لذا تاکید می‌شود که فایل‌های ارسالی به مجله فاقد نام نویسنده (گان) باشد. در غیر این صورت تا اصلاح شدن فایل، ارسال مقاله برای داور متوقف می‌شود.

نام مؤسسه، دانشگاه و ... :

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و رایج مؤسسه است. (نام رسمی مندرج در سردر و سربرگ رسمی مؤسسات، دانشگاه‌ها و ...) 

چکیده فارسی :

شامل مقدمه، مواد و روش‌ها (روش پژوهش)، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری است و هر بخش به طور تفکیک شده و در برابر عناوین ذکر شده ارائه می‌شود.

چکیده انگلیسی : دقیقاً معادل چکیده فارسی است.

واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی :

 باید یکسان و شامل چند واژه مجزا باشد که موضوع پژوهش، بیشتر پیرامون آنهاست. حداقل 4 و حداکثر 7 کلمه.

متن مقاله :

-متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم نازک لوتوس p13 و یک فایل با فرمت pdf ارائه می‌شود.

- فایل ورد مقاله، یک مقاله کامل و شامل تمامی اجزای ضروری است با این تفاوت که محل ارائه تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و ... در انتهای فایل ورد است و فقط محل ارجاع آنها در متن اصلی جانمایی می‌شود.

-در فایل pdf، مقاله به صورت کامل و با جانمایی درست شکل‌ها و جدول‌ها ارائه ‌شود. همان طور که اشاره شد، در هر دو فایل ورد و pdf‌ اسامی و مشخصات نویسندگان به طور کامل حذف ‌می‌شوند.

-متن مقاله شامل بخش‌های چکیده، متن اصلی مقاله (1- مقدمه، 2- مواد و روش‌ها (روش پژوهش)، 3- نتایج و بحث، 4- نتیجه‌گیری‌، 5- قدردانی) و مراجع  و همچنین شکل‌ها و جدول‌ها است. بخش‌های مختلف متن و همه صفحات و همینطور تمام سطرها به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند.

- معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح به زبان اصلی دارد، وقتی برای اولین بار در مقاله به کار می‌روند، به صورت زیرنویس در صفحه مربوط درج می‌شوند. زیر نویس‌ها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه بالای آخرین حرف از کلمه، در متن مشخص می‌شود.

جدول‌ها، شکل‌ها (شکل، نمودار و عکس‌) :

در صفحات جداگانه در انتهای فایل ورد مقاله با کیفیت مناسب انتشار، ارائه می‌شوند.

- همه جدول‌ها و شکل‌ها شماره‌گذاری می‌شوند و به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می‌شوند. به این ترتیب که هر شکل و یا جدول دو بار در فایل ارائه می‌شود. یک بار به زبان فارسی و یک بار به زبان انگلیسی. این امر شامل تعاریف محورها، عناوین شکل‌ها و جدول‌ها و تمامی کلمات و عبارت‌هایی است که در یک شکل و یا جدول وجود دارد.

- همه شکل‌ها، نمودار، تصویر، نقشه و عکس‌ها، فقط با عنوان شکل، نام‌گذاری شوند.

- اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است، به رفرنس مورد نظر در شماره مرجع در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره می‌شود و مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج می‌شود.

- عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می‌شود.

-ارسال فایل اصلی شکل‌ها در محیط نرم افزاری تهیه شده  به همراه کاربرگ داده‌های نمودار نیز ضروری است. شکل‌ها هیچ‌گونه پس‌زمینه‌ای نداشته باشند.

- در فایل PDF مقاله، تمامی شکل‌ها و جدول‌ها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی می‌شوند.

- در صورتی که در مقاله از عکس استفاده شده باشد، ارسال فایل اصلی آن الزامی است.(ارسال فایل Excel، Sigma plot و ... ضروری است).

- در مورد نمودارهایی که با نرم‌افزارهای تخصصی تهیه شده‌اند، ارسال کاربرگ داده‌های رسم نمودار نیز ضروری است.

- فونت مورد استفاده در تعریف محورها: Times New Roman 10 Bold

- فونت مورد استفاده در راهنما یا Legend : Times New Roman 9

- فونت مورد استفاده برای اعداد روی محورها: Times New Roman 9 Bold

معادلات :

معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از 3.0 Microsoft Word Equation  تهیه می‌شوند. واحدها بر حسب واحد بین‌المللی (SI) و معادلات به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند.

قدردانی :

در پایان مقاله، بخش قدردانی اضافه شود و نویسنده یا نویسندگان محترم، از مراکز یا منابع حامی مقاله خود، قدردانی داشته باشند.

مراجع :

نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه رفرنس نویسی هاروارد است و الزاما در محیط نرم‌افزاری اند نوت  ( ورژن X6) ارائه می‌شوند.

برای دریافت نحوه ارجاع دهی به رفرنسها و نگارش رفرنس‌ها به شیوه هاروارد، اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به اند نوت می‌توان از این لینک  استفاده نمود.

http://plantbreedinguok.persiangig.com/EndNote%20X6.rar/download?62ef

در متن مقاله به‌منظور اشاره به رفرنس به صورت (نویسنده، سال) عمل می‌شود و در انتهای مقاله، کل رفرنس‌ها به ترتیب حروف الفبا، تنظیم و ارائه شوند.

 همه مراجع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه و ارائه می‌شوند و فقط مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است، در بخش مراجع آورده می‌شوند. درج کد doi مراجعی که از مجلات استفاده شده است، الزامی است.

 تاکید می‌شود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجلات- انتشارات- موسسات- کنفرانس‌ها و غیره به صورت کامل درج می‌شود و از به کار بردن نام اختصاری آنها(Abbreviation)  خودداری می‌شود.

 نام نویسندگان مراجع چه فارسی و چه انگلیسی در متن مقاله به انگلیسی نوشته می‌شود.

 

چکیده مبسوط (گسترده):

لطفاً از تمپلیت مربوط به چکیده مبسوط استفاده نمایید : (ارسال چکیده مبسوط، توصیه است)

تمپلیت چکیده مبسوط انگلیسی

 

نحوه ارسال مقاله در سامانه مجله آب و فاضلاب

 نویسندگان محترم پس از آماده‌سازی مقاله مطابق راهنمای تهیه مقالات، از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله آب و فاضلاب به آدرس wwcerd.com و یا wwjournal.ir ، می‌توانند وارد صفحه شخصی خود شده و تمامی بخش هارا تکمیل و مقاله را ارسال نمایند.

توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:

ارسال مقاله منحصراً از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک مجله آب و فاضلاب انجام می‌شود.

  • نویسنده‌ای که برای بار دوم اقدام به ارسال مقاله می‌نماید، حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود اقدام نموده و به هیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.
  • وارد کردن اسامی تمامی نویسندگان در سامانه و در محل مربوط به وارد کردن اسامی نویسندگان مقاله، الزامی است.
  • نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله، در قسمت نامه به سردبیر، متعهد می شوند که مقاله صرفا برای مجله آب و فاضلاب تهیه شده و برای انتشار به مجله دیگری ارائه نشده است.
  • نویسندگان در قسمت ارسال فایل ها با ارسال یک فایل ورد که به امضای همه نویسندگان رسیده است، حق انتشار مقاله را به مجله آب و فاضلاب واگذار می نمایند. در غیر این صورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
  • فایل‌هایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال می‌کنند شامل: فایل ورد مقاله، فایل پی دی اف مقاله، نامه کپی رایت، مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی شکل‌ها در محیط نرم‌افزاری مربوطه است.

 نحوه پرداخت هزینه انتشار مقاله :

پرداخت هزینه انتشار مقاله از طریق درگاه اینترنتی این مجله که در صفحه شخصی هر نویسنده در مراحل مختلف بارگذاری مقاله قابل دسترسی است، امکان‌پذیر است.زمان انجام مراحل مختلف پرداخت از طریق پیامهای سامانه مجله به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.لذا خواهشمندیم قبل از دریافت پیام سامانه مبنی بر پرداخت هر مرحله از هزینه، مبلغی واریز نشود.

درگاه پذیرنده هزینه مقالات، به نام مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب است.

 در صورتی‌که در پرداخت اینترنتی هزینه داوری/پذیرش مقاله، مشکل ایجاد شد، لطفاً هزینه داوری/پذیرش را به شماره حساب سپه

1627300916009         شماره شبا :      IR50-0150-0000-0162-7300-9160-09

به نام مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، واریز نمایید و اسکن، اسکرین شات یا تصویر فیش واریزی را به ایمیل و یا ایتا/واتس‌آپ مجله ارسال نمایید.

تلفن : 32682412-031

نمابر: 03132674470

وب سایت مجله : wwjournal.ir

وب سایت ناشر:  wwcerd.com

آدرس ایمیل: journal@wwcerd.com

لینک ایتا مجله : https://eitaa.com/JournalOfWaterAndWastewater

شماره ایتا/واتس‌آپ مجله : 09018105650

 

                                                                                      هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب