اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در روزهای 9 تا 11 آذرماه سال جاری به میزبانی پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران برگزار می‌شود. با توجه به شیوع پاندمی کرونا، این کنگره به‌صورت مجازی و از طریق محیط اسکای‌روم برگزار می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر، به سایت اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب مراجعه نمایید.