محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی

محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی


ابزارهای محتوای تولید شده با هوش مصنوعی (AIGC) - مانند ChatGPT و سایر ابزارهای مبتنی بر مدل‌های زبان بزرگ (LLM) - را نمی‌توان برای شروع یک تحقیق اصلی بدون هدایت توسط نویسندگان انسانی در نظر گرفت.

این‌گونه مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی نمی‌توانند در قبال یک اثر منتشر شده یا برای طرح پژوهشی، که به طور کلی الزامات تألیف است، پاسخگو باشند، و همچنین دارای جایگاه قانونی یا توانایی حفظ یا واگذاری حق چاپ نیستند. بنابراین - مطابق با بیانیه موضع COPE در مورد ابزارهای هوش مصنوعی - این ابزارها نمی توانند نقش نویسنده یک مقاله را ایفا کنند و به عنوان نویسنده مقاله ذکر شوند. اگر نویسنده ای از این نوع ابزار برای توسعه بخشی از یک نسخه خطی استفاده کرده است، استفاده از آن باید به طور شفاف و با جزئیات در بخش روش ها یا تقدیرنامه ها توضیح داده شود. نویسنده در قبال صحت هرگونه اطلاعات ارائه شده توسط ابزار و ارجاع صحیح هر اثر پشتیبانی که آن اطلاعات به آن وابسته است، مسئولیت کامل دارد. ابزارهایی که برای بهبود املا، دستور زبان و ویرایش کلی استفاده می شوند در محدوده این دستورالعمل ها گنجانده نشده اند. تصمیم نهایی در مورد مناسب یا مجاز بودن استفاده از ابزار AIGC در شرایط یک مقاله ارسالی یا مقاله منتشر شده با سردبیر مجله است.