دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 1-106 (پیاپی: 65) 
معرفی باکتری‌های زنده لکن غیرقابل کشت (VBNC)

صفحه 54-62

مهدی حسن شاهیان؛ روحا کسری کرمانشاهی


مقاله پژوهشی

معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانویه و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال‌های ذوزنقه‌ای با شیب کم

صفحه 68-73

بهنام شفیعی ثابت؛ مجید توانگری؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی