دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 126، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-144 
تحلیل اقتصادی مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب

صفحه 100-117

10.22093/wwj.2019.163790.2794

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب