دوره و شماره: دوره 31، شماره 7 - شماره پیاپی 131، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-201 
حذف رنگ‌زای ری‌اکتیو با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی پلیمری از محلول آبی

صفحه 132-144

10.22093/wwj.2020.215705.2976

رضا حاجی‌سیدمحمد‌شیرازی؛ مهساسادات میرعلینقی؛ الهام منیری؛ سیداحسان رکنی


بررسی آلودگی رودخانه گوهررود به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک

صفحه 145-161

10.22093/wwj.2020.192608.2897

فاطمه صابری نیا؛ محمدباقر فرهنگی؛ نفیسه یغماییان مهابادی؛ نسرین قربان‌زاده