دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 127، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-168 

مطالعه موردی

بررسی افزایش پایداری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با شاخص اکو-بهره‌وری: مثال موردی شهر مشهد

صفحه 51-67

10.22093/wwj.2019.171317.2828

صادق علی‌زاده؛ حمید ظفری کلوخی؛ مسعود روحبخش؛ فاطمه رستمی؛ اکرم عوامی