دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 107، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-158 
الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب

صفحه 42-56

10.22093/wwj.2017.39473

ناصر خیابانی؛ سروش باقری؛ امیر بشیری‌پور


تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب شهری مشهد

صفحه 65-73

10.22093/wwj.2017.39475

فریدون عباسپور؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ جلال عطاری


تأثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت آن در بخش‌های اقتصادی کشور

صفحه 84-94

10.22093/wwj.2017.39477

ناصر شاهنوشی؛ لیلی ابوالحسنی؛ کامران داوری؛ فاطمه حیات‌غیبی؛ زهرا نعمت‌الهی


قیمت‌گذاری کارآمد آب شرب (مطالعه موردی شهر اراک)

صفحه 95-103

10.22093/wwj.2017.39478

سید حسین سجادی‌فر؛ شاهین پاکروح؛ علی اصغر قانع؛ بهرام فتحی