بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح‌های کاهش آب بدون درآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیر ساخت‌های عمرانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

محدودیت میزان بارش در کنار رشد روزافزون جمعیت که باعث محدودیت شدید منابع تجدیدپذیر و افزایش تقاضای آب در کشور شده است، امر مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش ضروری ساخته است. از مهم‌ترین روش‌های مدیریت مصرف، کاهش آب بدون درآمد و تلفات آب در سامانه‌های آبرسانی است. آب بدون درآمد، مابه‌التفاوت آب تولید شده با مصارف اندازه‌گیری شده است که به دو بخش تلفات ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. در راستای تعیین مقدار سوددهی پروژه لازم است کلیه مراحل عملیاتی کاهش آّب بدون درآمد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به یک پایلوت، آب بدون درآمد در منطقه 4 آب و فاضلاب تهران و راهکارهای پیشنهاد شده توسط مشاور پروژه، توجیه اقتصادی کلیه هزینه‌های مربوط به رفع تلفات در نظر گرفته شد. صرفه اقتصادی انجام راهکارهای پیشنهادی در دو حالت ارزش اقتصادی آب برای تعیین منافع حاصل و در چهار سناریو با نرخ تنزیل‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده سودآوری مناسب اجرای راهکارهای آب بدون درآمد با درنظر گرفتن قیمت تمام شده آب برای تعیین سود پروژه، حتی در نرخ تنزیل‌های غیر واقعی و توجیه‌طلبانه اقتصادی در بودجه‌های عمومی است. اما در شرایطی که ارزش اقتصادی آب معادل قیمت خرید و فروش آب برای کاهش تلفات واقعی و ظاهری فرض شود، سودآوری پروژه با چالش مواجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Water Pricing as an Economic Justification for Reducing Non-Revenue Water (NRW) Projects

نویسندگان [English]

 • Massoud Tabesh 1
 • Soheila Beigi 2
1 Prof., Center of Excellence for Engineering and Management of Civil Infrastructure School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Management of water demand and modification of consumption patterns are becoming increasingly essential due to the increasingly limited precipitation and the growing population which have led to both severe restrictions on renewable water resources and increasing demands for water in Iran. The most important consumption management measures involve reducing Non-Revenue Water (NRW) and decreasing water losses in the water supply system. Non-revenue water is defined as the difference between the total inflow and the metered consumption in the supply system. The losses may be divided into the two components of apparent and real losses. Achieving reductions in non-revenue water calls for the careful study and evaluation of the operational procedures proposed in each case since reductions will be economical only when accurate and realistic values are considered in water pricing. The present study draws upon the data obtained from non-revenue water projects implemented in District 4 of Tehran Water and Wastewater Company, the measures proposed by the project consultant, and the economic justifications claimed for all the costs associated with the measures to eliminate water losses. The cost of the proposed measures are calculated for two different economic values of water proposed to ensure benefits, and under four different interest rates. Results confirm the profitability of the non-revenue water solutions based on the finished cost of water even at subsidized rates of public funds. However, project profitability will be in question if the economic price of water is assumed to be equivalent to the total trade price of water and if both real and apparent losses are to be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-revenue Water
 • Economic Cost-Benefit Analysis
 • Water Price
 • Interest Rate
 • Water Supply System
 1. UN Water. (2014). The United Nations world water development Report 2014, Water and Energy, UNESCO, Paris, France.
 2. Tabesh, M. (2015). Advanced modeling of water distribution networks, University of Tehran Press, Tehran, Iran. (In Persian)
 3. Gonzalez-Gomez, F., García-Rubio, M. A., and Guardiola, J. (2011). “Why is non-revenue water so high in so many cities?.” Water Resources Development, 27(2), 345-360.
 4. Frauendorfer, R., and Liemberger, R. (2010). “The issues and challenges of reducing non-revenue water.” Asian Development Bank.
 5. Tortajada, C. (2010). “Water governance: Some critical issues.” Water Resources Development, 26(2), 297-307.
 6. Colombo, A. F., and Karney, B. W. (2005). “Impacts of leaks on energy consumption in pumped systems with storage.” Journal of Water Resources Planning and Management, 131(2), 146-155.
 7. The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET). (2015). Available from: <http://www.ib-net.org/.> (March 2016)
 8. Kingdom, B., Liemberger, R., and Marin, P. (2006). The challenge of reducing Non-Revenue Water (NRW) in developing countries, The World Bank, Washington DC, USA.
 9. IWA. (2000). The blue pages, International Water Association, USA.
 10. Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision. (2012). Guideline for determining effective parameters on unaccounted for water (UFW) and water losses reduction schemes, Report No. 556, Tehran, Iran.
 11. Tabesh, M., Roozbahani, A., Rasi-Faghihi, N., Roghani, B., Heydarzadeh, R., Beygi, S., and Salehi, S., (2016). An algorithm for risk analysis and management of different effective threats on non-revenue water due to design, construction and operation of water distribution networks, Technical Report, University of Tehran.
 12. Kaen, F. R. (1995). Corporate finance: Concepts and policies, Blackwell Business.

13. Rambaud, S. C., and Torrecillas, M. J. M. (2005). “Some considerations on the social discount rate.” Environmental Science and Policy, 8(4), 343-355.