دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 40، اسفند 1380، صفحه 2-98 

مقاله علمی

برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه

صفحه 12-23

10.22093/wwj.2002.175949

ناصر سعادت‌خواه؛ سید امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


بررسی اثر سیانور بر ضرایب بیوسینیتیکی

صفحه 46-56

10.22093/wwj.2002.175962

سید رضا نوابی قمصری؛ محمدرضا حقیقی؛ مسعود تجریشی؛ گیتی امتیازی


مطالعه موردی

ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح سد مخزنی لیرو

صفحه 68-74

10.22093/wwj.2002.175970

نعمت الله جعفرزاده حقیقی؛ نعیم بنی سعید؛ یلدا بسیم


مقاله علمی

اولویت‌بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به تأسیسات فاضلابی با توجه به وضعیت فعلی دفع فاضلاب آنها

صفحه 75-82

10.22093/wwj.2002.175974

محمد فهیمی نیا؛ سیمین ناصری؛ علی اکبر عظیمی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ امیرحسین محوی