دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 37، خرداد 1380، صفحه 2-68 

مطالعه موردی

شبیه‌سازی کیفی مخزن سد بوکان

صفحه 2-15

10.22093/wwj.2001.175890

امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


مقاله علمی

تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین به روش احیاء باکتریایی سولفات

صفحه 16-23

10.22093/wwj.2001.175891

عباس فرازمند؛ محدعلی کاظمی؛ علی قیصری؛ حمیدرضا ارومیه