بررسی تأثیر روش فیلتراسیون مستقیم در تصفیه آبهای سطحی به منظور شرب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2001.175894

عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Direct Filtration Method for Treatment of Surface Water

نویسنده [English]

  • M Sadeghi