شبیه‌سازی کیفی مخزن سد بوکان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175890

عنوان مقاله [English]

Bookan Dam Reservoir Quality Simulation

نویسندگان [English]

  • A Sarang
  • M Tajrishi
  • A Abrishamchi