تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین به روش احیاء باکتریایی سولفات

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2001.175891

عنوان مقاله [English]

Biological Treatment of Heavy Metals by Sulfate Reducing Bacteria

نویسندگان [English]

  • A Farazmand
  • M. A Kazemi
  • A Gheaisari
  • H. R Orumieh