بررسی اثر سیانور بر ضرایب بیوسینیتیکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175962

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cyanide on Bio- Kinetic Parameters

نویسندگان [English]

  • S. R Navabi Ghamsari
  • M. R Haghighi
  • M Tajrishi
  • G Emtiazi