بررسی وضعیت پساب در صنایع مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2002.175965

عنوان مقاله [English]

Investigation into the Quality of Wastewater in Iranian Industries

نویسنده [English]

  • Z Nasry