برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175949

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chahnimeh Reservoirs Evaporation

نویسندگان [English]

  • N Saadatkhah
  • S. A Sarang
  • M Tajrishi
  • A Abrishamchi