اولویت‌بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به تأسیسات فاضلابی با توجه به وضعیت فعلی دفع فاضلاب آنها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175974

عنوان مقاله [English]

Need Assessment for Installation of Wastewater Facilities in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • M Fahiminia
  • S Nasery
  • A. A Azimi
  • A. R Mesdaghinia
  • A. H Mahvi