دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 145، خرداد و تیر 1402، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

تعیین کارایی جاذب‌های کربن‌دار در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی

صفحه 52-65

10.22093/wwj.2023.371326.3306

مائده پریچهره؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ عبدالوحید سامسوری


مقاله پژوهشی

مدل‌سازی عددی آب‌ شیرین‌کن یون‌زدایی خازنی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن

صفحه 91-104

10.22093/wwj.2023.376970.3308

احمد جمالی کیخا؛ امین بهزادمهر؛ ابوذر ابراهیمی؛ مسعود کیخوایی؛ طاهره فنایی شیخ الاسلامی