دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 140، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1-150 

مطالعه موردی

تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان)

صفحه 58-76

10.22093/wwj.2022.327583.3229

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ مسعود یزدان پناه؛ محمد امین رئوف؛ طاهره زبیدی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل نقش‌آفرینی شرکت‌های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری

صفحه 77-100

10.22093/wwj.2022.326599.3225

محمد پرورش؛ ناصر مهردادی؛ عبدالرضا کریمی؛ محمد طلائی


بررسی میزان آفت‌کش آترازین در زهاب‌های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز

صفحه 139-150

10.22093/wwj.2022.321248.3216

سید شهرام مشعشعیان اصل؛ امیر حسام حسنی؛ افشین تکدستان؛ امیر حسین جاوید