دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1378، صفحه 2-87 

یاداشت‌ فنی

اصول راهبردی تصفیه خانه های آب ( قسمت دوم)

صفحه 60-71

10.22093/wwj.1999.174742

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب