کاربرد هیپراکیمولاتورها در بهسازی خاک های آلوده به فلزات

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.1999.174743

عنوان مقاله [English]

Application of Hyperaccumulators in Remediation of Soils Contaminated with Metals