جریان های برگشتی در شبکه های آب شهری: تهدید جدی علیه آب آشامیدنی سالم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1999.174737

عنوان مقاله [English]

Backflow in Water Supply Systems: A Serious Threat Against Safe Drinking Water

نویسنده [English]

  • A Taebi