دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1378، صفحه 2-102 

مطالعه موردی

انتخاب مناسب‌ترین مواد منعقدکننده جهت تصفیه آب رودخانه کشکان

صفحه 29-36

10.22093/wwj.2000.174938

مقداد پیرصاحب؛ جمشید درایت؛ سید محمود عزیزی


یاداشت‌ فنی

اصول راهبری تصفیه خانه های آب (قسمت چهارم)

صفحه 74-78

10.22093/wwj.2000.174951

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب