انتخاب مناسب‌ترین مواد منعقدکننده جهت تصفیه آب رودخانه کشکان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2000.174938

عنوان مقاله [English]

Selection of the Effective Coagulant for Treatment in Kashkan River

نویسندگان [English]

  • M Pirsaheb
  • J Derayat
  • S. M Azizi