جداسازی تیوباسیلوس فرواکسیدانس و کاربرد آن در حذف فلزات سنگین

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1999.174736

عنوان مقاله [English]

Isolation and Application of Thiobacillus Ferooxidans in Removal of Heavy Metals

نویسندگان [English]

  • N naghavi
  • G Emtiazi