دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1377، صفحه 2-64 

مقاله علمی

کاربرد مدلهای ریاضی شبیه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری

صفحه 2-15

10.22093/wwj.1998.174475

افسرالملوک صفی صمغ آبادی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشمچی


یاداشت‌ فنی

چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (لجن فعال ۵)

صفحه 47-51

10.22093/wwj.1998.174491

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب