یک مدل ریاضی جهت برآورد مقدار رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک( فاقد آمار)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174482

عنوان مقاله [English]

A Regression Model for Calculate Reservoir Sedimentation in Small Dams

نویسندگان [English]

  • H Samadi Broujeni
  • S. A Mousavi