فن آوری جدیدی که کنترل هوادهی پیشرفته را خبر می دهد

نوع مقاله : مطلب علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1998.174498

عنوان مقاله [English]

New Technology that Informs Advanced Ventilation Control

نویسنده [English]

  • Ali Jamalvandi