بررسی کارایی ته نشین کننده های با بار هیدرولیکی زیاد در آب زاینده رود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174480

عنوان مقاله [English]

High Rate Setting Performance in Zayandehroud Water

نویسندگان [English]

  • Ali Torabian
  • Morteza Hodai