دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1377، صفحه 2-71 

مقاله علمی

تأثیر بستر قلوه سنگی بر روی راندمان برکه‌های تثبیت فاضلاب

صفحه 2-9

10.22093/wwj.1998.174222

علیرضا مصداقی نیا؛ علی قیصری؛ محمدعلی کاظمی؛ باقر معمارپور؛ ناصر کاظم زاده


مطالعه موردی

بازیابی آلوم از لجن حاصل از زلال سازهای تصفیه خانه آب اصفهان

صفحه 19-30

10.22093/wwj.1998.174224

محمدرضا شاهمنصوری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ بیژن بینا؛ سید حسین مرتضوی


مطالعه موردی

کنترل سوسری ها در شبکه فاضلابرو اصفهان

صفحه 37-44

10.22093/wwj.1998.174267

محمدرضا حمدی؛ علیرضا زهرایی؛ علی معطریان