بررسی اثر لجن فاضلاب بر تغییرات پتاسم قابل جذب خاک در مقایسه با برخی کودهای آلی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174223

عنوان مقاله [English]

Effects of Sewage Sludge on Soil Available Potassium as Compared to Other Organic Fertilizer

نویسندگان [English]

  • F Noorbakhsh
  • L Taslimi