گفتگو با آقای مهندس مهدی زاده ( مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1998.174276

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Mehdizadeh (CEO of Sistan and Baluchistan Water and Wastewater Company)