تصفیه فاز آب‌دار روغنهای محلول به روش اسمز معکوس

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1998.174268

عنوان مقاله [English]

Treatment of Aqueous Phase of Cutting Oils by Reverse Osmosis Method

نویسنده [English]

  • A.R Nazari Alavi