کاربرد مدلهای ریاضی شبیه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1998.174475

عنوان مقاله [English]

Modeling of Chlorine Propagation in Drinking Water Systems

نویسندگان [English]

  • A Safi Samghabady
  • M Tajrishi
  • A Abrishamchi