دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1372، صفحه 2-64 

یاداشت‌ فنی

جریان های ناپایداردر لوله ( ضربه قوچ)

صفحه 35-40

10.22093/wwj.1994.173544

حمیدرضا مرتهب؛ فضل الله فرهادی


مقاله علمی

کاربرد اسمز معکوس در تهیه آب شیرین

صفحه 41-45

10.22093/wwj.1994.173545

محمدجعفر طاهرزاده؛ شهره سلیمی؛ حورا رمضانی