مصاحبه با مسئولین برگزاری دومین سمینار مشکلات مبتلا به صنعت آب و فاضلاب کشور و جمعی از کارشناسان خارجی شرکت کننده

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1994.173547

عنوان مقاله [English]

Interview with those Responsible for Holding the Second Seminar on Problems Affecting the Country's Water and Sewage Industry and a Group of Participating Foreign Experts