تجزیه بیولوژیکی ماده شیمیایی مورفولین( دی اتیلن ایمیدواکسید)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1994.173540

عنوان مقاله [English]

Biological Breakdown of the Chemical Substance Morpholine (Di Ethylene Imido Oxide)

نویسندگان [English]

  • Giti Emtiazi
  • Mohammad Hosein Habibi