گزارش خلاصه ای از برگزاری سمینار " لوله های آزبست و کاربرد آن در تامین آب آشامیدنی"

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.1994.173549

عنوان مقاله [English]

A Summary Report of the Seminar "Asbestos Pipes and its Application in Drinking Water Supply"