دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390 (پیاپی: 80) 

مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی فرایند انعقاد الکتریکی برای حذف کروم (VI) با روش تاگوچی

صفحه 2-8

مسعود اسدی حبیب؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ مختار آرامی؛ سید حسین هاشمی


جذب زیستی و بهینه‌سازی شرایط جذب فلز سزیم توسط باکتری

صفحه 50-55

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ایو آندره؛ فریدون ملکزاده


کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ

صفحه 56-62

نوشین بیرجندی؛ حبیب الله یونسی؛ نادر بهرامی فر؛ مجتبی هادوی فر


مقاله پژوهشی

بررسی غلظت هیدروکربن‌های کلرینه فرار در آب شرب تهران

صفحه 63-70

علی رضا پرداختی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود یونسیان؛ سیما امینی


خصوصیات جریان در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین در پیکره‌های آبی ساکن و لایه‌بندی نشده

صفحه 71-82

عزیر عابسی؛ محسن سعیدی؛ ناصر حاجی‌زاده ذاکر؛ حسین خیرخواه گیلده