دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-136 (پیاپی: 78) 
بررسی کاربرد سنگ آتشفشانی پامیس در حذف آهن از آب

صفحه 39-45

علیرضا رحمانی؛ منیره عباسی؛ زهرا کاشی‌تراش اصفهانی


حذف آلاینده‌های نیتریت و نیترات از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری توسط بنتونیت‌های اصلاح شده

صفحه 46-54

ظهیر شکوه سلجوقی؛ اکبر ملک پور؛ غلامرضا رفیعی؛ احمد ایمانی؛ مجید بختیاری


کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در گندزدایی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت

صفحه 71-77

محمد مهدی امین؛ حسن هاشمی؛ افشین ابراهیمی؛ بیژن بینا؛ حسین موحدیان عطار؛ ادیب جابری؛ حسین صفاری؛ زهرا موسویان


یاداشت‌ فنی

مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان

صفحه 126-131

سید مصطفی مرتضوی؛ کریم سلیمانی؛ فرشته غفاری موفق