نویسنده = روحا کسری کرمانشاهی
معرفی باکتری‌های زنده لکن غیرقابل کشت (VBNC)

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 54-62

مهدی حسن شاهیان؛ روحا کسری کرمانشاهی


تعیین سازگاری نسبت به فلزات سنگین در باکتری‌های مقاوم جدا شده از پساب صنعتی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 53-59

آرزو طهمورث‌پور؛ روحا کسری کرمانشاهی


بررسی مدل ریاضی تأثیر بیوساید بر بیوفیلم جدا شده از سیستم خنک کننده به روش میکروتیتر پلیت

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 25-32

شهریار شاکری؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ گیتی امتیازی


بررسی اثر PH و غلظت‌های مختلف NaCl بر تجزیه زیستی نفتالین

دوره 8، شماره 3، آذر 1376، صفحه 10-18

10.22093/wwj.1997.174182

روحا کسری کرمانشاهی؛ اشرف السادات نوحی؛ زهرا اسدی