بررسی اثر PH و غلظت‌های مختلف NaCl بر تجزیه زیستی نفتالین

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.1997.174182

عنوان مقاله [English]

The Effects of PH and NaCl on the Microbial Degradation of Naphthalene

نویسندگان [English]

  • R Kasra- Kearmanshahi
  • A Nouhi
  • Z Asadi