مصرف اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول توسط تعدادی از باکتریهای جداسازی شده از پساب صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1997.173983

عنوان مقاله [English]

Use of Ethylene glycol and Di (Ethylene glycol) By Isolated Bacteria from Industrial Wastewater

نویسنده [English]

  • Rouha Kasra Kermanshahi