دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-148 (پیاپی: 91) 

مقاله پژوهشی

جذب آنیلین از پساب مصنوعی توسط نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3O4) و کربن فعال

صفحه 2-12

احمد جنیدی جعفری؛ روشنک رضایی کلانتری؛ بابک کاکاوندی؛ سیمین ناصری؛ احمد عامری؛ علی اسرافیلی دیزچی


بررسی تأثیر توأم امواج مایکرویو و پرسولفات در حذف پنتاکلروفنل از فاضلاب سنتتیک

صفحه 29-37

قربان عسگری؛ افسانه چاوشانی؛ عبدالمطلب صید محمدی؛ علیرضا رحمانی


بررسی سینتیک و ایزوترم جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط نانورس‌ها

صفحه 118-126

فرزانه معتمدی؛ هادی معاضد؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ محمد امیری


حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شده

صفحه 127-134

اکبر اسلامی؛ احمدرضا یزدانبخش؛ علی اسدی؛ مهدی قدیمی